Zprávy30.11.2023
Balnkov pota 2023
30.11.2023
ertovn ve kolce 2023
08.11.2023
Pozvnka na vnon besdku 19. 12. 2023
Vnon den 13. 12. 2023
06.11.2023

Mil rodie,
do fotogalerie byly pidny fotky Vaich dt ze Stezky odvahy. Pokud Vs zajm, jakmi stanoviti dti prochzely, najdete je na fotografich v galerii spolench akc. ;)


30.08.2023

  1. Co potebuj dti v na td:
  2. -       pezut do tdy  nesm mt ernou podrku
    - nevhodn jsou pantofle (monost razu)
  3. -       pevleen do tdy (teplky nebo legny)
  4. -       obleen ven dle aktulnho poas a ronho obdob
   (nen mon, aby dti byly ve td ve stejnch kalhotch
   jako na psku!!)
  5. -nhradn obleen spodn prdlo, triko, teplky a ponoky            (uloit do zadn sti pytle)  
  6. -       pyamo s naitm poutkem (aby se dtem lpe velo na hky)

  7. VECHNY VCI DTEM OZNAKUJTE NEBO PODEPITE
28.08.2023

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


KOLN ROK 2023/2024


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

03.05.2023
Jedeme na vlet 23.5.2023
31.03.2023
Pozvnka na arodjn rej 28. 4. 2023
22.12.2022
Pn rodim 2023
21.12.2022
Ti krlov- 6.1.2023
20.11.2022
Vesel ertovn 2022
20.11.2022
Vnon besdka 2022