Zprávy10.11.2023
Pozvnka na vnon besdku 19. 12. 2023
Vnon den 13. 12. 2023
04.09.2023

  1. Co potebuj dti v na td:
  2. -       pezut do tdy  nesm mt ernou podrku
    - nevhodn jsou pantofle (monost razu)
  3. -       pevleen do tdy (teplky nebo legny)
  4. -       obleen ven dle aktulnho poas a ronho obdob
   (nen mon, aby dti byly ve td ve stejnch kalhotch
   jako na psku!!)
  5. -nhradn obleen spodn prdlo, triko, teplky a ponoky            (uloit do zadn sti pytle)  
  6. -       pyamo s naitm poutkem (aby se dtem lpe velo na hky)

  7. VECHNY VCI DTEM OZNAKUJTE NEBO PODEPITE
01.09.2023

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

koln rok 2023/2024

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23.03.2021

Nae M Korlek je ji 2. rokem zapojena do projektu ve spoluprci se Sokolem do projektu Cvime se zvtky. Vzhledem ke kovidov situaci, kter trv u vce ne rok, jsme toho zatm spolu moc nestihli. V odkaze mte vod a nkolik lekc cvien na doma veden fyzioterapeutkou a cviitelkou Sokola Kakou. Doufm, e se budou lbit...

https://www.youtube.com/watch?v=iG8qvEb5G5A

https://www.youtube.com/watch?v=1IBo02xIwKQ

https://www.youtube.com/watch?v=FmrskdoLTkQ

https://www.youtube.com/watch?v=Ke2TXjc3oo0