Informace z tříd
T  ý  m    p  e  d  a  g  o  g  ů :


Bc. Olga Štěpánková - ředitelka MŠ

Orientace na školský management, speciální pedagogiku, tělesnou a hudební pohybovou výchovu. Výuka češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem

reditelna@mskoralekpraha.cz


Daniela Keclíková - třídní učitelka

Orientace na logopedickou prevenci a nápravu, rozšířenou jazykovou výchovu před nástupem do školy.

Bc. Martina Kotíková - třídní učitelka
Speciální pedagog, výuka češtiny pro cizince

cervenekolecko@mskoralekpraha.cz


Martina Šindlerová - asistent pedagoga
                         


Jarmila Mervová - třídní učitelka

Orientace na výtvarnou a hudební výchovu, IT, čeština pro cizince.

zlutekolecko@mskoralekpraha.cz

Tereza Šeráková - třídní učitelka
Orientace na výtvarnou a pracovní výchovu, IT, čeština pro cizince.


Jana Baťkováasistent pedagogaAlena Rosůlková - třídní učitelka

Orientace na výtvarnou výchovu.

zelenekolecko@mskoralekpraha.cz


Jana Voříšková - třídní učitelka

Orientace na hudební výchovu, čeština pro cizince.


Bc. Lenka Resutíková - zástupkyně ředitelky

Orientace IT, tělesnou výchovu.

modrekolecko@mskoralekpraha.cz


Michaela Pausarová - třídní učitelka


Bc. Martin Uldrichasistent pedagoga
Hana Žižková - třídní učitelka

Orientace na hudební výchovu a logopedickou prevenci

zlutakosticka@mskoralekpraha.cz


Jana Davídková - třídní učitelka

Milada Nováková - chůva


Hana Nouzová - třídní učitelka

Orientace na hudební výchovu, hru na flétnu, IT


cervenakosticka@mskoralekpraha.cz


Bc. Michaela Pszotová - třídní učitelka
Alena Brušáková - třídní učitelka

Výuka češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem

zelenakosticka@mskoralekpraha.cz


Jana Jarošová - třídní učitelka
Mgr. Zina Číhalová - třídní učitelka

Speciální pedagog, metodik inkluze v MŠ, IT, čeština pro cizince.


modrakosticka@mskoralekpraha.cz


Kristýna Hradiská - třídní učitelka

čeština pro cizince


Ivana Hentekováasistent pedagoga


Dále o Vaše děti pečují:

Pracovnice školní jídelny:

Markéta Hercikovávedoucí ŠJ, hospodářka školy
vsj@mskoralekpraha.cz
Věra Jonákovávedoucí kuchařka
Jitka Grohmannovákuchařka
Jana Pírovákuchařka
Martina Sýkorovákuchařka

Provozní pracovníci:

Petr Klementškolník
Ludmila Ondrováuklizečka
Gabriela Břachováuklizečka
Lucie Havlíčkováuklizečka
Lucie Bučilováuklizečka
Jaroslava Koudelováuklizečka