Zprávy30.08.2023

  1. Co potebuj dti v na td:
  2. -       pezut do tdy  nesm mt ernou podrku
    - nevhodn jsou pantofle (monost razu)
  3. -       pevleen do tdy (teplky nebo legny)
  4. -       obleen ven dle aktulnho poas a ronho obdob
   (nen mon, aby dti byly ve td ve stejnch kalhotch
   jako na psku!!)
  5. -nhradn obleen spodn prdlo, triko, teplky a ponoky            (uloit do zadn sti pytle)  
  6. -       pyamo s naitm poutkem (aby se dtem lpe velo na hky)

  7. VECHNY VCI DTEM OZNAKUJTE NEBO PODEPITE
28.08.2023

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


KOLN ROK 2023/2024


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

03.05.2023
Jedeme na vlet 23.5.2023
31.03.2023
Pozvnka na arodjn rej 28. 4. 2023
22.12.2022
Pn rodim 2023
21.12.2022
Ti krlov- 6.1.2023
20.11.2022
Vesel ertovn 2022
20.11.2022
Vnon besdka 2022